คำถาม - คำตอบ

คำถาม : สมัครออนไลน์อย่างไร ?

ตอบ : 1. คลิกสมัครออนไลน์ตรงประเภทที่ต้องการสมัคร
2. คลิกสมัครปุ่มสีเขียวด้านล่างประกาศ
3. กรอกข้อมูล และคลิกสมัคร


คำถาม : กรอกใบสมัครอย่างไร ?

ตอบ : 1. คลิกเข้าใช้งาน
2. กรอกข้อมูล คลิกเข้าสู่ระบบ
รหัสประจำตัวประชาชน/รหัสผู้ใช้ : กรอกเลขประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน : รหัสที่กรอกตอนสมัครออนไลน์


คำถาม : เปิดรับสมัครสรรหาทางอินเทอร์เน็ตในวันใด ?

ตอบ : กำหนดการรับสมัครแต่ละประเภท สามารถตรวจสอบได้จากไฟล์ประกาศหน้าเว็บไซต์


คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสรรหาเมื่อไร และสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบสรรหาได้เมื่อใด ?

ตอบ : สำนักงานกศน. จะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบสรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสรรหา ตามประกาศทางเว็บไซต์
และสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ทาง https://personnel-nfe.com


คำถาม : วิธีการอัปโหลดภาพติดบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบสรรหาทำอย่างไร ?

ตอบ : สามารถทำได้ 2 วิธี คือผ่านคอมพิวเตอร์และผ่านโทรศัพท์มือถือ วิธีและขั้นตอนการทำสามารถทำตาม "วิธีการอัปโหลดไฟล์"


คำถาม : ไม่ได้รับ email ยืนยัน เมื่อสมัครออนไลน์แล้ว ?

ตอบ : ตรวจสอบ email ใน Inbox หากไม่ได้รับ กรุณาตรวจสอบใน Junk mail


คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร ?

ตอบ : กำหนดการรับชำระเงินแต่ละประเภท สามารถตรวจสอบได้จากไฟล์ประกาศหน้าเว็บไซต์


คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสรรหาเท่าไร ?

ตอบ : ค่าธรรมเนียมการสมัครแต่ละประเภท สามารถตรวจสอบได้จากไฟล์ประกาศหน้าเว็บไซต์


คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสรรหา และอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

ตอบ : Call Center โทร. 0-2784 5898 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
กด 1 ติดต่อสอบถตามเรื่องระเบียบการรับสมัครสอบ
กด 2 ติดต่อสอบถามเรื่องเว็บรับสมัครสอบ
กด 3 ติดต่อฝ่ายสอบถามเรื่องการชำระเงินผู้สมัครสอบ