ติดต่อเรา

Call Center

โทร 0-2784 5898

E-mail

personnel.nfe@gmail.com

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 นตัวเลือกการติดต่อ


● กด 1 ติดต่อสอบถามเรื่องระเบียบการรับสมัครสอบ

● กด 2 ติดต่อสอบถามเรื่องเว็บรับสมัครสอบ

● กด 3 ติดต่อฝ่ายสอบถามเรื่องการชำระเงินผู้สมัครสอบ